Xóa sản phẩm

Bạn hãy tích chọn vào sản phẩm muốn xóa, chọn thao tác: Xóa sản phẩm

Sẽ hiển thị pop-up hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm đã chọn

Bạn nhấn nút Xóa thì sẽ hiện thông báo “Xóa sản phẩm thành công”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *