Tổng quan giao diện chiến dịch livestream

Khi bạn nhấn chọn hình thức tạo chiến dịch livestream, hệ thống sẽ hiển thị 1 trang có nhiều phần để bạn thiết lập (hình chụp bên dưới là các màn hình khi kéo chuột xuống)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *