https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-7.png

Tôi đã đăng ký nhưng không thấy hiện ra danh sách trang?

  • Bạn gặp lỗi này khi mới đăng ký do bạn chưa cấp quyền cho hệ thống đồng bộ với Facebook của bạn.
  • Để khắc phục, bạn cần đăng xuất ra khỏi hệ thống và đăng nhập lại. Khi đăng nhập lại, hệ thống sẽ hiển thị ra pop-up hỏi bạn cho phép đồng bộ dữ liệu Facebook (fanpage) của bạn vào hệ thống, bạn click OK để cho phép hệ thống đồng bộ. Lúc này, danh sách trang của bạn sẽ được hiển thị trên hệ thống.
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-7.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *