Tôi có nhiều nhân viên cùng quản lý một trang, làm sao để các nhân viên đó cũng sử dụng được Chatbot trên trang của tôi?

Nếu bạn có nhiều nhân viên trực trang, nhân viên của bạn có thể sử dụng Chatbot khi:

  • Bạn đã add những nhân viên đó vào quyền Quản trị viên trên fanpage của bạn.
  • Sau đó, nhân viên sử dụng Chatbot bằng cách truy cập vào website và đăng ký bằng tài khoản facebook.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *