Tính năng Tổng Quan

Tổng quan :

Là bảng báo cáo thống kê giúp bạn có thể quan sát tổng quan tình hình hoạt động của Fanpage thông qua NovaonX Chatbot.

Khách hàng (Tính năng này dành cho gói Enterprise)

  • Giúp bạn có thể quan sát tổng quan tình hình hoạt động của khách hàng đã được đồng bộ trên hệ thống và dựa trên những   khách hàng đang tương tác với Chatbot bao gồm cả khách hàng mới lẫn khách hàng cũ

Hội thoại (Tính năng này dành cho gói Enterprise)

  • Giúp bạn có thể quan sát tổng quan tình hình hội thoại phát sinh và khả năng xử lý hội thoại đã được đồng bộ trên hệ thống. Số liệu thống kê được chia ra theo các thống kê nổi bật và tăng trưởng để bạn có thể dễ dàng kiểm soát

Chi tiết các tính năng:

Tổng quan:

– Bạn có thể nhóm chọn theo khung thời gian để dễ dàng đo lường hiệu suất hoạt động của Fanpage , đồng thời có thể đưa ra chiến lược phù hợp trong từng thời điểm kinh doanh dựa trên các yếu tố:

Nổi bật : thống kê những khách hàng mới, hội thoại mới theo dạng số liệu và chỉ số tăng giảm trong khoảng thời gian đã lựa chọn.

Thống kê khách hàng: giúp bạn có thể quan sát tổng quan tình hình hoạt động của khách hàng dựa trên khách hàng tương tác, khách hàng mới theo dạng đồ thị và hiển thị chi tiết biến động trong khoảng thời gian lựa chọn. Cụ thể quy ước như sau:

  • Khách hàng tương tác: là những khách hàng tương tác cũ và những khách hàng đồng ý nhận tương tác của Page
  • Khách hàng mới: là những khách hàng mới đăng ký nhận tương tác của Page.

Thống kê hội thoại: giúp bạn có thể quan sát tổng quan lượng hội thoại mới và các trạng thái hội thoại theo dạng đồ thị và biểu đồ tròn. Cụ thể:

  • Hội thoại mới: Bao gồm tin nhắn và bình luận phát sinh trong khoảng thời gian nhất định.

Màu xanh: hiển thị chi tiết biến động của tin nhắn

Màu đỏ: hiển thị chi tiết biến động của bình luận

+ Trạng thái hội thoại: được dùng để đánh giá khả năng xử lý hội thoại của toàn bộ nhân viên của bạn trong khoảng thời gian xác định.

  • Đã phân công : hội thoại đã được chia về cho nhân viên
  • Đã tiếp nhận: hội thoại nhân viên đã trả lời nhưng chưa đánh dấu xử lý xong
  • Chưa xử lý: hội thoại mới của khách hàng nhưng chưa được phân công và chưa được trả lời
  • Đã xử lý: hội thoại đã được đánh dấu xử lý xong

Trên đây là toàn bộ tính năng Tổng quan.
Mọi đóng góp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline NovaonX Chatbot: 0967918686

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *