Thiết lập chia hội thoại theo thẻ hội thoại

1. Đối tượng áp dụng

2. Xem danh sách các nhóm theo thẻ hội thoại

Bạn hãy nhấn vào chế độ Theo thẻ hội thoại, thì màn hình sẽ thay đổi phần nội dung bên phải tương ứng

Hệ thống sẽ hiện ra một số nhóm thẻ mặc định, và nhân viên phụ trách là các quản trị viên của fanpage.

Các nhóm thẻ mặc định gồm có: Gọi lại sau, Khiếu nại, Liên hệ giao hàng, Tư vấn thêm, Đang gửi hàng, Không có thẻ hội thoại.

3. Chỉnh sửa nhóm

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như

3.1. Chỉnh sửa tên nhóm

Bạn có thể chỉnh sửa tên nhóm theo thẻ từ khóa sẵn có bằng cách nhấn vào tên của nhóm theo thẻ từ khóa.

Thì phần tên của nhóm sẽ hiển thị phần bo xanh da trời xung quanh, và bạn có thể chỉnh sửa tên khác cho nhóm bằng cách gõ trực tiếp vào.

Bạn có thể đổi tên là “nhóm 1” thay cho tên “nhóm 1”

Gõ xong thì di chuột ra chỗ khác, thì tên nhóm ca làm việc đã được đổi theo tên mới bạn đặt

3.2. Chỉnh sửa thẻ hội thoại của nhóm

Nếu bạn muốn đổi thẻ hội thoại khác hoặc bỏ thẻ hội thoại đang có ra khỏi nhóm thì bạn nhấn vào nút và chọn mục Chỉnh sửa thẻ hội thoại; hoặc nhấn vào tên thẻ hội thoại (phần được bo màu xanh ở hình dưới đây)

Màn hình sẽ hiện ra pop-up mới để bạn chọn thẻ hội thoại.

a. Xóa thẻ hội thoại ra khỏi nhóm

Ở màn hình bạn thấy hiển thị 1 thẻ hội thoại là “Gọi lại sau”, bạn hãy nhấn vào ô vuông màu tím có dấu tích trước tên thẻ hội thoại.

Ô vuông sẽ hiển thị màu trắng như hình dưới đây

Và nhấn vào khoảng trống bất kỳ ở bên ngoài pop-up thì lựa chọn bỏ thẻ hội thoại này sẽ được lưu lại, kết quả hiển thị là nhóm 1 không có thẻ hội thoại như hình dưới.

b. Thêm thẻ hội thoại

Bạn muốn thêm thẻ hội thoại cho nhóm thì bạn cũng nhấn vào nút

và chọn mục Chỉnh sửa thẻ hội thoại; hoặc nhấn vào tên thẻ hội thoại ở cột Nhóm thẻ hội thoại.

Ví dụ lại thêm lại thẻ hội thoại “Gọi lại sau” vào nhóm 1 thì bạn lại thao tác chọn vào ô vuông màu trắng trước tên thẻ muốn sử dụng, để ô vuông chuyển sang màu tím thì bạn nhấn nút Hoàn thành

c. Thêm thẻ hội thoại khác ngoài danh sách

Nếu trong danh sách thẻ hội thoại không có tên thẻ bạn cần thì bạn cần thao tác để thêm thẻ hội thoại trước.

Ví dụ ở hình dưới chỉ có thẻ “Gọi lại sau”nhưng bạn không muốn sử dụng thẻ này.

Thì bạn cần thêm thẻ hội thoại và quay lại chỉnh sửa mục này sau.

3.3. Thêm thẻ hội thoại

Để thêm thẻ hội thoại khác ngoài danh sách thì bạn hãy chọn mục Cài đặt, xem ở menu ngang tìm mục Quản lý thẻ như hình dưới:

Bạn cần nhấn vào nút Thêm thẻ hội thoại ở bên phần Thẻ hội thoại bên tay phải màn hình

Thì màn hình sẽ hiện ra thêm một thẻ mới ở trên cùng danh sách, và tên thẻ được bỏ trống để bạn điền tên thẻ mới vào.

Ví dụ đặt tên là “Gọi ngay”

Để lưu tên thẻ hội thoại mới này thì bạn cần nhấn vào nút Lưu hoặc nhấn chuột ra khu vực ngoài tên thẻ.

Kết quả bạn sẽ thấy ở danh sách thẻ hội thoại có thêm thẻ hội thoại mới là Gọi ngay.

Và bạn quay lại phần Chỉnh sửa thẻ hội thoại của nhóm thì bạn đã thấy trong danh sách thẻ hội thoại có thêm thẻ “Gọi ngay”

3.4. Xóa thẻ hội thoại

Bạn có thể xóa thẻ hội thoại bằng cách vào mục Cài đặt, xem ở menu ngang chọn mục Quản lý thẻ, và di chuột vào tên thẻ hội thoại muôn xóa.

Để xóa thẻ này thì bạn hãy nhấn vào biểu tượng thùng rác

Màn hình sẽ hiển thị ra pop-up mới để xác nhận việc Xóa thẻ hội thoại

Nếu bạn muốn xóa thẻ hội thoại thì hãy nhấn vào nút Xóa, còn nếu muốn giữ lại không thay đổi thì nhấn vào nút Hủy.

Trong trường hợp Xóa thì danh sách sản phẩm đã không còn thẻ hội thoại “Đang gửi hàng” nữa

Ở trong danh sách các thẻ hội thoại ở phần tính năng Chia hội thoại cũng không còn tên thẻ hội thoại này nữa

Và nhấn vào cột nhóm thẻ hội thoại thì cũng không còn tên thẻ nào chưa sử dụng có tên là “Đang gửi hàng”


3.5. Chỉnh sửa nhân viên

Bạn hãy nhấn vàovà sau đó chọn Chỉnh sửa nhân viên; Hoặc bạn có thể nhấn luôn vào danh sách hình avatar đại diện (được bo màu xanh ở hình dưới đây) thì sẽ hiện ra pop-up danh sách nhân viên phụ trách để mình chỉnh sửa.

Sẽ hiển thị ra pop-up danh sách nhân viên để bạn lựa chọn nhân viên nào được chia hội thoại

Bạn có thể chọn thêm hoặc xóa bớt nhân viên bằng cách tích chọn vào ô vuông trước tên nhân viên và sau đó nhấn nút Hoàn thành.


3.6. Nhân bản

Giúp bạn nhân bản nhóm thẻ hội thoại mới có các thiết lập về thẻ hội thoại và nhân viên giống như nhóm gốc muốn nhân bản.

Bạn hãy nhấn vàovà sau đó chọn Nhân bản

Thì sẽ có nhóm mới được nhân bản, hệ thống tự đặt tên là “Nhóm 1 – bản sao”

Và bạn có thê thay đổi tên của nhóm thẻ hội thoại, đổi thẻ hội thoại, thêm bớt nhân viên phụ trách cho phù hợp với mong muốn.

Nếu tồn tại hai nhóm cùng dùng chung 1 loại thẻ, mà nhân viên khác nhau, thì hệ thống sẽ ưu tiên chia tự động cho nhóm ở trên trước


3.7. Xóa

Bạn đang có danh sách nhóm có 6 nhóm như sau


Bạn muốn xóa nhóm thì hãy nhấn vàovà sau đó chọn Xóa

Nhấn vào nút Xóa thì hệ thống sẽ hiển thị ra pop-up Xóa nhóm thẻ hội thoại như hình dưới:

Hỏi “Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm thẻ hội thoại này không?”

Nếu muốn xóa thì bạn nhấn nút Xóa.

Nếu không muốn xóa thì bạn nhấn nút Hủy.

Nhấn nút Xóa thì bạn sẽ thấy nhóm thẻ hội thoại “Gọi lại sau” bạn lựa chọn xóa không còn trong danh sách nữa, giờ danh sách chỉ còn 5 nhóm.

4. Thêm nhóm theo thẻ hội thoại

Bạn có thể thêm nhóm mới theo thẻ hội thoại bằng cách nhấn vào liên kết

Nhấn vào nútthì sẽ có một pop-up hiển thị

Bạn cần chọn thẻ hội thoại và nhấn nút Hoàn thành (Trong trường hợp không có thẻ hội thoại nào thì bạn cần phải tạo thẻ hội thoại trước rồi quay lại phần này)

Sau đó bạn sẽ thấy nhóm mới đã được khởi tạo như hình dưới đây

Bạn có thể chỉnh sửa tên, thẻ hội thoại, nhân viên phụ trách

5. Thiết lập thêm

Như đã giới thiệu ở các phần trước, bạn có thể thiết lập tự động chia hội thoại cho Quản trị viên nếu như hội thoại chưa được đọc số phút quy định và phân chia cho nhân viên online hoặc không online.

Nếu bạn lựa chọn áp dụng chế độ chia hội thoại tự động này thì hãy nhấn nútở cuối phần thiết lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *