Thiết lập chia hội thoại theo điều kiện tùy chỉnh (P2)

1. Điều kiện hội thoại

1.1. Thẻ hội thoại

Có các tiêu chí nhỏ trong phần này như sau:

1.2. Khoảng thời gian

Có các tiêu chí nhỏ trong phần này như sau: gồm có khoảng thời gian, ngày trong tuần

2. Điều kiện khách hàng

2.1. Thẻ khách hàng

Có tiêu chí Là và Không là gắn với các thẻ khách hàng

Phần thẻ khách hàng này bạn có thể thiết lập ở mục Cài đặt (1) >> Quản lý thẻ (2)

Và bạn có thể chỉnh sửa tên thẻ khách hàng, hoặc thêm thẻ khách hàng tùy ý.

2.2. Kịch bản chăm sóc

Có tiêu chí Là và Không là gắn với các Kịch bản chăm sóc

Bạn có thể xem danh sách các kịch bản chăm sóc ở mục Quản lý kịch bản >> Kịch bản chăm sóc

Từ đây bạn cũng có thể chỉnh sửa kịch bản đang có hoặc tạo kịch bản mới với nút

2.3. Nguồn khách hàng

Bạn nhấn vào sẽ hiển thị danh sách nguồn khách hàng, bạn cần chọn tiêu chí hoặc Không là

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa các nguồn khách hàng này ở mục Thu hút khách hàng

Bạn cũng có thể tạo mới nguồn khách hàng ở nút Tạo công cụ mới

2.4. Họ và tên

Bạn có thể chọn điều kiện với các tiêu chí Là, Không là, Chứa, Không chứa, Bắt đầu với và chọn nội dung phù hợp bằng cách cuộn chuột xuống hoặc gõ chữ ở ô Nhập nội dung

2.5. Họ

Bạn có thể chọn điều kiện với các tiêu chí Là, Không là, Chứa, Không chứa, Bắt đầu với và chọn nội dung phù hợp bằng cách cuộn chuột xuống hoặc gõ chữ ở ô Nhập nội dung

2.6. Tên

Bạn có thể chọn điều kiện với các tiêu chí Là, Không là, Chứa, Không chứa, Bắt đầu với và chọn nội dung phù hợp bằng cách cuộn chuột xuống hoặc gõ chữ ở ô Nhập nội dung

2.7. Giới tính

Bạn có thể chọn Là, Có, Không có và chọn giới tính Nam, Nữ ở cột phải

2.8. Email

Bạn có thể chọn tiêu chí Là, Không là, Chứa, Không chứa, Có, Không có và nhập địa chỉ email ở ô bên phải

2.9. Số điện thoại

Bạn có thể chọn tiêu chí Là, Không là, Chứa, Không chứa, Có, Không có và nhập địa chỉ số điện thoại ở ô bên phải

2.10. Ngày đăng ký

Bạn có thể chọn tiêu chí Trước, Sau, Là và kết hợp với Chọn thời gian ở phần lựa chọn ngày

Nhấn vào sẽ hiển thị lịch để lựa chọn ngày

6. Thiết lập thêm

Như đã giới thiệu ở các phần trước, bạn có thể thiết lập tự động chia hội thoại cho Quản trị viên nếu như hội thoại chưa được đọc số phút quy định và phân chia cho nhân viên online hoặc không online.

Nếu bạn lựa chọn áp dụng chế độ chia hội thoại tự động này thì hãy nhấn nút ở cuối phần thiết lập.

7. Ví dụ

Bước 1:

Bạn chọn mục Thẻ hội thoại trong Điều kiện hội thoại

Bước 2: Sẽ có bảng pop-up nhỏ hiện ra như sau và chọn: + Tư vấn thêm

Thì sẽ hiện ra ở pop-up điều kiện là: Thẻ hội thoại là Tư vấn thêm

Bước 4: Nếu bạn không muốn sử dụng điều kiện này nữa thì nhấn vào nút để xóa điều kiện này

Bước 5: Nếu muốn thêm điều kiện khác thì nhấn vào nút Thêm điều kiện

Bước 6: Bạn chọn thêm điều kiện khác là Nguồn khách hàng

Bước 7: Sẽ hiện ra pop-up nhỏ để bạn chọn mục, ví dụ chọn Là + COMMENT TỰ ĐỘNG BÀI POST

Thì sẽ hiện ra ở pop-up điều kiện là: Nguồn khách hàng là COMMENT TỰ ĐỘNG BÀI POST

Bước 8:

Nếu đồng ý sử dụng các điều kiện để lọc khách hàng thì nhấn nút Hoàn thành.

Nếu không muốn lưu lại thiết lập thì nhấn nút Hủy.

Bước 9: Nếu nhấn nút Hoàn thành, ta được kết quả như hình bên: Nhóm mới đã tạo ra với các điều kiện đã chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *