Thiết lập chia hội thoại theo điều kiện tùy chỉnh (P1)

Bạn hãy nhấn vào mục Theo điều kiện thì phần bên phải của màn hình sẽ hiển thị nội dung tương ứng

1. Đối tượng áp dụng

2. Xem danh sách các nhóm theo điều kiện

Bạn có thể nhìn thấy danh sách nhóm thể hiện các nhóm với các thông tin Tên nhóm, Điều kiện, Nhân viên phụ trách

3. Chỉnh sửa nhóm theo điều kiện

Với nhóm sẵn có bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin

3.1. Chỉnh sửa điều kiện

Bạn hãy nhấn vào và sau đó chọn Chỉnh sửa điều kiện; hoặc bạn có thể nhấn luôn vào tên các điều kiện hoặc chữ “Chưa có điều kiện” (trong trường hợp chưa được gán điều kiện nào, đang được bo màu xanh ở hình dưới đây) thì sẽ hiện ra pop-up điều kiện để mình thêm hoặc chỉnh sửa.

Sẽ hiện ra pop-up để bản chỉnh sửa các điều kiện của nhóm.

a. Trường hợp chưa có điều kiện nào thì sẽ có pop-up hiện ra như sau

Bạn sẽ cần thêm điều kiện và nhấn nút Hoàn thành để lưu lại thiết lập

b. Trường hợp đã có điều kiện nào thì sẽ có pop-up hiện ra như sau

Nếu bạn không muốn sử dụng điều kiện nào trong số các điều kiện này thì nhấn vào nút để xóa đi.

Sau khi xóa xóa hoặc thêm điều kiện và nhấn nút Hoàn thành để lưu lại thiết lập. Trong trường hợp không muốn thay đổi điều kiện nào thì nhấn vào nút Hủy.

3.2. Chỉnh sửa nhân viên

Bạn hãy nhấn vào và sau đó chọn Chỉnh sửa nhân viên; Hoặc bạn có thể nhấn luôn vào danh sách hình avatar đại diện (được bo màu xanh ở hình dưới đây) thì sẽ hiện ra pop-up danh sách nhân viên phụ trách để mình chỉnh sửa.

Sẽ hiện ra pop-up Chọn nhân viên

Bạn có thể thêm nhân viên muốn chia hội thoại vào nhóm ca làm việc bằng cách tích chọn vào ô vuông trắng trước tên của nhân viên đó.

Bạn có thể xóa nhân viên ra khỏi nhóm ca bằng cách nhấn chọn vào các ô vuông màu tím có dấu tích ở trước tên của nhân viên đang trong nhóm ca làm việc. Nhấn vào ô vuông màu tím sẽ hiển thị thành màu trắng.

Để lưu lại việc thay đổi thiết lập thêm bớt nhân viên, bạn hãy nhấn nút Hoàn thành, còn nếu không muốn có sự thay đổi gì thì nhấn nút Hủy.

3.3. Nhân bản

Giúp bạn nhân bản nhóm thẻ hội thoại mới có các thiết lập về thẻ hội thoại và nhân viên giống như nhóm gốc muốn nhân bản.

Bạn hãy nhấn vào và sau đó chọn Nhân bản

Thì sẽ có nhóm mới được nhân bản, hệ thống tự đặt tên là “Nhóm 1 – bản sao”

Và bạn có thê thay đổi tên của nhóm này, thêm bớt điều kiện cho nhóm, thêm bớt nhân viên phụ trách cho phù hợp với mong muốn.

3.4. Xóa

Bạn đang có danh sách nhóm có 2 nhóm như sau

Bạn muốn xóa nhóm thì hãy nhấn vào và sau đó chọn Xóa

Nhấn vào nút Xóa thì hệ thống sẽ hiển thị ra pop-up Xóa nhóm điều kiện như hình dưới:

Hỏi “Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm điều kiện này không?”

Nếu muốn xóa thì bạn nhấn nút Xóa.

Nếu không muốn xóa thì bạn nhấn nút Hủy.

Nhấn nút Xóa thì bạn sẽ thấy nhóm điều kiện bạn lựa chọn xóa không còn trong danh sách nữa, giờ danh sách chỉ còn 1 nhóm.

4. Thêm nhóm theo điều kiện

Để thêm nhóm theo điều kiện mới, bạn hãy nhấn vào liên kết thì sẽ hiện ra pop-up như hình sau:

Ở mục này có 2 phần

Phần 1: Lọc khách hàng phù hợp với Tất cả điều kiện

Bạn nhấn vào liên kết Tất cả điều kiện, sẽ có thêm một lựa chọn nữa để bạn tùy chỉnh

Bạn có thể giữ nguyên là “Tất cả điều kiện” (Khách hàng cần đáp ứng tất cả các điều kiện được thêm vào phần dưới) hoặc chọn “Một trong các điều kiện” (Khách hàng chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện)

Phần 2: Thêm điều kiện

Bạn hãy nhấn vào nút

để thêm các điều kiện cho nhóm, sẽ hiện ra một droplist hiển thị nhiều tiêu chí của điều kiện

Bạn hãy lựa chọn các điều kiện phù hợp mong muốn của bạn để thiết lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *