Thiết lập chia hội thoại theo ca làm việc

1. Đối tượng áp dụng

2. Xem danh sách các ca làm việc và các nhân viên làm trong ca

Bạn hãy nhấn vào chế độ Theo ca làm việc, thì màn hình sẽ thay đổi phần nội dung bên phải tương ứng

Bạn có thể nhìn thấy danh sách hiện lên gồm có các nhóm ca làm việc.

Mỗi nhóm bao gồm các thông tin tên nhóm, ca làm việc, nhân viên phụ trách, và chỉnh sửa thiết lập của nhóm

Ngoài các Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, … thì bạn sẽ thấy có 1 nhóm tên là Ngoài giờ

Ngoài giờ là khoảng thời gian còn lại trong tuần sau khi đã thiết lập các ca làm việc.

3. Chỉnh sửa tên nhóm ca làm việc

Bạn có thể chỉnh sửa tên nhóm ca làm việc sẵn có bằng cách nhấn vào tên của ca làm việc

Thì phần tên của nhóm sẽ hiển thị phần bo xanh da trời xung quanh, và bạn có thể chỉnh sửa tên khác cho nhóm bằng cách gõ trực tiếp vào.

Bạn có thể đổi tên là “Ca cuối tuần” thay cho tên “Nhóm 4”

Gõ xong thì di chuột ra chỗ khác, thì tên nhóm ca làm việc đã được đổi theo tên mới bạn đặt

4. Chỉnh sửa ca làm việc

Bạn có thể chỉnh sửa ca làm việc sẵn có bằng cách nhấn vào nút

Thì sẽ hiện ra các lựa chọn như sau:

4.1. Chỉnh sửa thời gian

Bạn có thể chỉnh sửa thời gian của ca làm việc của nhóm này

Bạn hãy nhấn vào nútvà chọn mục Chỉnh sửa thời gian; hoặc bạn cũng có thể nhấn vào phần thời gian hiển thị ở cột Ca làm việc (phần được bo màu xanh ở hình dưới đây)

Sẽ hiện ra pop-up nhỏ

Bạn hãy chọn lại khoảng thời gian của ca làm việc, và chọn áp dụng cho các ngày nào trong tuần (có thể tất cả các ngày trong tuần, hoặc chọn một hoặc nhiều ngày từ thứ 2 đến chủ nhật)

Sau đó để lưu lại thì bạn nhấn nút Lưu và cập nhật

Còn nếu không muốn thay đổi gì thì bạn nhấn nút Hủy

4.2. Chỉnh sửa nhân viên

Bạn có thể thêm bớt nhân viên vào nhóm ca làm việc này. Bạn hãy nhấn vàovà sau đó chọn Chỉnh sửa nhân viên; Hoặc bạn có thể nhấn luôn vào danh sách hình avatar đại diện (được bo màu xanh ở hình dưới đây) thì sẽ hiện ra pop-up danh sách nhân viên phụ trách để mình chỉnh sửa.

Sẽ hiện ra pop-up Chọn nhân viên

Bạn có thể thêm nhân viên muốn chia hội thoại vào nhóm ca làm việc bằng cách tích chọn vào ô vuông trắng trước tên của nhân viên đó.

Bạn có thể xóa nhân viên ra khỏi nhóm ca bằng cách nhấn chọn vào các ô vuông màu tím có dấu tích ở trước tên của nhân viên đang trong nhóm ca làm việc. Nhấn vào ô vuông màu tím sẽ hiển thị thành màu trắng.

Để lưu lại việc thay đổi thiết lập thêm bớt nhân viên, bạn hãy nhấn nút Hoàn thành, còn nếu không muốn có sự thay đổi gì thì nhấn nút Hủy.

4.3. Nhân bản

Giúp bạn nhân bản nhóm ca làm việc mới có các thiết lập về thời gian và nhân viên giống như nhóm này

Bạn hãy nhấn vàovà sau đó chọn Nhân bản

Thì sẽ có nhóm mới được nhân bản, hệ thống tự đặt tên là “Nhóm 1 – bản sao”

Và bạn có thê thay đổi tên của nhóm, ca làm việc, thêm bớt nhân viên phụ trách cho phù hợp với mong muốn.

4.4. Xóa

Bạn đang có danh sách nhóm có 6 nhóm như sau


Bạn muốn xóa nhóm thì hãy nhấn vàovà sau đó chọn Xóa

Nhấn vào nút Xóa thì hệ thống sẽ hiển thị ra pop-up Xóa ca làm việc như hình dưới:

Hỏi “Bạn có chắc chắn muốn xóa ca làm việc này không?”

Nếu muốn xóa thì bạn nhấn nút “Xóa”

Nếu không muốn xóa thì bạn nhấn nút “Hủy”

Nhấn nút Xóa thì bạn sẽ thấy nhóm ca làm việc bạn lựa chọn xóa sẽ không còn trong danh sách nữa, giờ danh sách chỉ còn 5 nhóm.

5. Thêm ca làm việc

Để thêm ca làm việc mới bạn hãy chọn liên kếtở góc phải phía trên danh sách nhóm

Thì nhóm mới sẽ hiển thị ở phía trên nhóm Ngoài giờ như dưới đây

Nếu tiếp tục thêm ca làm việc sẽ hiển thị ở phía dưới tiếp

Bạn có thể thiết lập chỉnh sửa tên nhóm, thời gian, nhân viên phụ trách của các ca làm việc mới thêm

6. Thiết lập nhóm Ngoài giờ

Riêng nhóm ngoài giờ thì không thể thiết lập thời gian của ca làm việc, vì thời gian của nhóm này sẽ tính là các thời gian còn lại trong tuần sau khi thiết lập các ca làm việc phía trên. Bạn chỉ có thể thêm, bớt nhân viên. Trong trường hợp bạn không muốn áp dụng ca ngoài giờ, thì bạn hãy xóa bỏ tất cả các nhân viên trong nhóm Ngoài giờ.

7. Thiết lập thêm

Như đã giới thiệu ở các phần trước, bạn có thể thiết lập tự động chia hội thoại cho Quản trị viên nếu như hội thoại chưa được đọc số phút quy định và phân chia cho nhân viên online hoặc không online.

Nếu bạn lựa chọn áp dụng chế độ chia hội thoại tự động này thì hãy nhấn nút ở cuối phần thiết lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *