Thiết lập chế độ chia hội thoại theo nhân viên

1. Đối tượng áp dụng

2. Xem danh sách các nhân viên được chia hội thoại

Bạn nhấn vào phần chế độ Theo nhân viên để mở thiết lập, màn hình sẽ hiện ra phần bên phải như hình

Ở đây bạn có thể thấy danh sách các nhân viên được được thiết lập để nhận hội thoại được chia.

Bạn có thể thêm, bớt nhân viên ở trong danh sách các nhân viên này bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa

Màn hình sẽ hiện ra pop-up như sau:

3. Thêm nhân viên được chia hội thoại

Bạn có thể chọn nhân viên muốn thêm vào danh sách được chia hội thoại bằng cách nhấn vào ô vuông trước tên nhân viên, và nhấn Hoàn thành.

Bạn sẽ thấy những nhân viên bạn mới chọn đã được thêm vào danh sách nhân viên được chia hội thoại

Bạn hãy nhấn nút Áp dụng để lưu lại thiết lập.

4. Xóa bớt nhân viên được chia hội thoại

Nếu bạn muốn xóa bớt nhân viên nào đó ra khỏi danh sách nhân viên được chia hội thoại, thì bạn cũng hãy nhấn vào nút Chỉnh sửa

Màn hình sẽ hiện ra pop-up như sau:

Ví dụ, bạn muốn xóa bớt nhân viên Tí Sún ra khỏi danh sách nhân viên được chia hội thoại

Bạn hãy tích lại vào ô vuông được đánh dấu màu tím trước tên nhân viên đó, để bỏ chọn

Nhấn vào ô vuông sẽ hiển thị như sau

Và nhấn nút để lưu lại thiết lập này.

Hệ thống sẽ chuyển lại bản về danh sách nhân viên, và bạn đã không còn thấy tên nhân viên Tí Sún trong danh sách này.

5. Thiết lập thêm

Như đã giới thiệu ở các phần trước, bạn có thể thiết lập tự động chia hội thoại cho Quản trị viên nếu như hội thoại chưa được đọc số phút quy định và phân chia cho nhân viên online hoặc không online.

Nếu bạn lựa chọn áp dụng chế độ chia hội thoại tự động này thì hãy nhấn nút ở cuối phần thiết lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *