Thế nào là một Landing page tốt?

Một Landing page tốt được hiểu là một Landing page thu hút người dùng, mang lại tỉ lệ chuyển đổi cao. Để làm được điều này, Landing page cần phải có những nội dung cơ bản sau:

  • Có tiêu đề chính ngắn gọn
  • Tiêu đề phụ giải thích được rõ ý cho tiêu đề chính
  • Hình ảnh/video thu hút
  • Giải thích cơ bản về sản phẩm của bạn đang trình bày trên Landing page
  • Nút kêu gọi hành động: điều hướng, khơi gợi nhu cầu ở khách hàng
  • Màu sắc: Cần tạo màu sắc tương phản, thu hút
  • Có form đăng ký thông tin
  • Sắp xếp lại giao diện mobile phù hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *