Thay đổi chính sách MESSENGER từ 04/03/2020

 1. Tóm tắt chính sách thay đổi:

Facebook đã thông báo về việc thay đổi Chính sách Massenger sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 03 năm 2020

Các doanh nghiệp sẽ được phép gửi tin nhắn cho các “KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI” trong vòng 24h kể từ lần tương tác cuối cùng của “KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI” đó với Page của Doanh nghiệp. Facebook gọi nó là “cửa sổ nhắn tin 24h”

Nội dung quảng cáo sẽ được phép gửi đi trong Cửa sổ nhắn tin 24h

Thay đổi lớn nhất là: Những tin nhắn được gửi ngoài Cửa sổ nhắn tin 24h thì phải được gắn 1 trong 4 thẻ tin nhắn: Confirm Even Update, Post – Purchase Update, Account Update, Human Agent

Người sử dụng công cụ Chat bot sẽ phải xem lại các luồng của mình và gắn các thẻ tin nhắn để có thể gửi tin nhắn ngoài Cửa sổ nhắn tin 24h

Những tin nhắn không được gắn thẻ tin nhắn sẽ không được gửi đi khi ngoài Cửa sổ nhắn tin 24 giờ kể từ ngày 4 tháng 03 năm 2020

 1. Phương thức áp dụng các thẻ
  Các Doanh nghiệp có thời gian là 24 giờ để nhắn tin cho 1 “KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI” sau lần tương tác cuối cùng của họ. Tin nhắn trong thời gian 24h này có thể chứa nội dung quảng cáo
  Những tin nhắn ngoài 24h giờ kể từ lần cuối “KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI” tương tác thì phải gắn thẻ bằng 1 trong 4 thẻ sau:
  a. CONFIRMED EVENT UPDATE: Thông tin về 1 sự kiện mà “KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THEO DÕI” đã đăng ký
  b. POST PURCHASE UPDATE: Xác nhận giao dịch, trạng thái giao hàng, thay đổi đơn hàng
  c. ACCOUNT UPDATE: Trạng thái ứng dụng, phê duyệt, hoạt động đáng ngờ, cảnh báo gian lận
  d. HUMAN AGENT: Phản hồi đối với những yêu cầu trong vòng 7 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *