Tạo chiến dịch Chốt đơn Livestream

1. Tạo Livestream mới

Bạn cần nhấn vào nút “Tạo livestream mới“ để khởi tạo livestream chờ trên hệ thống.

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tạo livestream mặc định thành công”

Và livestream vừa tạo sẽ hiển thị trong danh sách bài livestream ở ngay trong trang.

Bạn cần nhấn vào liên kết Livestream ngay để bắt đầu Livestream trên fanpage Facebook

Ở cạnh đó bạn có thể xem các thuộc tính, thiết lập cho Livestream này

Số Mục Mô tả
1 Sản phẩm Sản phẩm bạn sẽ bán trong Livestream này, hiện tại là 0 sản phẩm vì bạn chưa gắn sản phẩm với chiến dịch Livestream này
2 Đơn hàng Đơn hàng là các đơn khách hàng sẽ đặt trong quá trình xem Livestream của bạn
3 Cấu hình tự động Hiển thị chế độ cấu hình tự động đang bật hay tắt


Nếu là ON, sẽ bật theo chế độ cấu hình tự động


Nếu là OFF, sẽ tắt chế độ cấu hình tự động

Để thay đổi chế độ ON hay OFF bạn chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng ON hoặc OFF, thì sẽ thay đổi sang trạng thái ngược lại.

4 Cấu hình Nhấn vào nút

để cấu hình việc tự động cho Livestream
5 Xóa chiến dịch Livestream

2. Cấu hình Livestream

2.1. Bắt đầu cấu hình

Nhấn vào nút Cấu hình ở chiến dịch mới tạo

Sẽ hiển thị ra pop-up mới

Ở pop-up này, bạn thấy danh sách sản phẩm đang là 0, vì chưa thêm sản phẩm vào danh sách Livestream.

2.2. Thêm sản phẩm cho Livestream

Bạn cần thêm sản phẩm vào bằng cách nhấn nút “Thêm sản phẩm”

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm

Bạn cần tích chọn vào sản phẩm muốn Livestream ở danh sách và nhấn nút Xác nhận

Các sản phẩm được chọn sẽ hiển thị ở trong danh sách Livestream

2.3. Thiết lập từ khóa cho sản phẩm bán trong Livestream

Trường hợp chỉ có 1 sản phẩm được bán, khách hàng để lại số điện thoại sẽ tự động tạo đơn mà bạn không cần phải thêm từ khóa

Nếu như có 2 sản phẩm trở lên thì bạn cần thêm các từ khóa để phân biệt các sản phẩm với nhau và khi khách hàng gõ các từ khóa đó thì đơn hàng sẽ được tạo và chốt đơn tự động.

Ví dụ bạn có thể điền như sau:

Bạn sẽ không thể điền từ khóa của 2 sản phẩm khác nhau trùng lặp, hệ thống sẽ cảnh báo bằng cách bo viền đỏ cho từ khóa bị trùng.

Bạn cần xóa từ khóa bị trùng, chỉ để lại từ khóa đó ở 1 sản phẩm và thêm từ khóa khác nếu cần thiết.

Bạn có thể tham khảo cách đặt các từ khóa: vừa có mã sản phẩm, vừa có tên gọi sản phẩm, cả không dấu và có dấu. Hệ thống Social không phân biệt viết hoa, viết thường.

2.4. Gửi tin nhắn xác nhận

Ở dưới danh sách các sản phẩm có mục Gửi tin nhắn xác nhận, cũng có chế độ bật (ON) / tắt (OFF) chức năng này

Nếu bật chức năng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận tới khách hàng ngay khi đơn hàng được tạo. Bot sẽ tự động thu thập thông tin khách hàng và trạng thái xác nhận.

2.5. Lưu cấu hình

Sau khi thiết lập xong sản phẩm và từ khóa của sản phẩm, bạn vui lòng nhấn nút Lưu cấu hình

Hệ thống sẽ hiển thị ra thông báo: “Lưu cấu hình thành công”. Lúc này, phần thông tin của Livestream đã được cập nhật, số lượng sản phẩm đã hiện ra 2 như hình sau:

Cấu hình này sẽ tự động liên kết với Livestream đầu tiên sau khi thiết lập. Mỗi Livestream thì sẽ cần cấu hình riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *