Quản lý thành viên

Phần này quản lý tất cả các thành viên đang được phép đăng nhập để sử dụng phần mềm Social, bạn có thể kiểm tra được quyền của các thành viên hoặc thêm các thành viên mới vào sử dụng hoặc xóa các thành viên không được sử dụng phần mềm nữa.

Khi bạn muốn thêm thành viên mới bạn nhấn vào nút Thêm nhân viên mới, khi đó hệ thống sẽ hiển thị phần cài đặt, bạn sẽ thêm nhân viên mới bằng cách thêm mail của nhân viên.

Lưu ý: Phần thêm nhân viên này bạn có thể thiết lập toàn quyền cho nhân viên hoặc chỉ một số quyền nhất định. Nếu bạn muốn thiết lập toàn quyền cho nhân viên thì tích vào mục “Nhân viên này được phép truy cập tất cả các chức năng”. Nếu chỉ muốn thiết lập cho nhân viên 1 số quyền nhất định thì bỏ tích và sau đó chọn một số quyền nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *