Quản lý hiệu quả chuyển đổi với Analytics

Bạn cần nâng cấp lên gói Nâng cao thì mới sử dụng được

Landing analytics: là các chỉ số để giúp đánh giá độ hiệu quả của 1 Landing page, gồm các chỉ số:

  • Visitor (số lượt khách truy cập): Tính tổng số lượt khách truy cập vào trang của bạn trong 1 khoảng thời gian được chọn
  • Conversion (Chuyển đổi): Là số khách hàng để lại thông tin trên trang Landingpage bằng số leads thu được trên trang.
  • Conversion rate (CVR – tỉ lệ chuyển đổi): Được tính theo công thức CVR=Coversion/Visitor.
  • Time on site (thời gian truy cập trên trang Landing page): Thời gian truy cập trung bình của khách hàng/phiên truy cập trên trang của bạn, được tính trung binh thời gian từ lúc khách hàng vào trang tới khi thoát trang.
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-20.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *