Phần Cài đặt

– Cài đặt chung
Ở phần cài đặt chung, bạn có thể cài đặt những mục sau:

[1] Lời chào: Lời chào được hiển thị khi khách hàng click vào nút gửi tin nhắn trên Fanpage.

[2] Sao chép Bot sang Page khác: Chuyển đổi tất cả nội dung của Bot sang một Page khác với tài khoản được phân quyền là quản trị viên.
[3] Làm mới quyền truy cập Facebook: sẽ đảm bảo được sự đồng bộ thông suốt giữa dữ liệu trên page và Chatbot.
[4] Hiển thị khách hàng: Ẩn tất cả khách hàng đã bị hủy đăng ký trong Quản lý khách hàng.

[5] Tắt Bot cho trang này .

– Quản lý hội thoại:

[1] Email nhận thông báo: Chatbot sẽ gửi email danh sách các khách hàng mới của page.
[2]Thiết lập tần suất báo cáo khách hàng được gửi qua email theo: Hàng ngày, Hàng Tuần, Hàng tháng.
[3]Hội thoại: Khi được giao hội thoại, Chatbot sẽ thông báo cho bạn nếu bạn bật thông báo.

–  Quản lý bình luận:

[1] Ẩn tất cả bình luận: Tất cả bình luận của khách hàng sẽ được tự động ẩn với tất cả bài viết mới trên Page kể từ khi chế độ này được kích hoạt.
[2] Ẩn bình luận có số điện thoại:  Tất cả bình luận có số điện thoại khách hàng sẽ được tự động ẩn với tất cả bài viết mới trên Page kể từ khi chế độ này được kích hoạt.
[3] Ẩn bình luận xấu và chặn khách hàng theo từ khóa:  Tất cả bình luận có từ khoá của khách hàng sẽ được tự động ẩn và khách hàng bình luận bị chặn với tất cả bài viết mới trên Page kể từ khi chế độ này được kích hoạt.
[4] Ẩn bình luận có từ khóa: Tất cả bình luận có từ khoá của khách hàng sẽ được tự động ẩn với tất cả bài viết mới trên Page kể từ khi chế độ này được kích hoạt.

– Cấu hình thẻ:

Thêm thẻ khách hàng mới:  Bạn bấm nút “Thêm thẻ khách hàng”.
Sửa/Xóa thẻ Khách hàng: Bạn trỏ chuột vào thẻ đã tạo để chỉnh sửa và xóa thẻ hiện có.

Thẻ khách hàng: Bạn có thể thêm mới các thẻ khách hàng để phân loại khách hàng theo các tiêu chí khác nhau khi chọn “Thêm thẻ khách hàng mới”. Hoặc loại bỏ thẻ khách hàng không phù hợp bằng cách click vào vào thẻ khách hàng đó và chọn nút “Xóa

Thẻ hội thoại: Bạn có thể gắn thẻ để phân loại các hành động của khách hàng. Để thêm thẻ hội thoại, bạn chọn “Thêm thẻ mới”. Để xóa thẻ khách hàng bạn click vào thẻ cần xóa và chọn “Xóa”.

Bạn có thể sử dụng các thẻ này để phân loại khách hàng trong quá trình giao tiếp với họ. Ngoài ra, bạn có thể thêm trực tiếp thẻ khách hàng và thẻ hội thoại ngay tại cuộc hội thoại với khách hàng.

– Câu trả lời nhanh:

Tạo mới câu trả lời nhanh: Bạn vào phần Cài đặt > Câu trả lời nhanh > Thêm câu trả lời nhanh. Màn hình thiết lập câu trả lời nhanh sẽ xuất hiện như sau:

Trường thông tin:

Tạo trường thông tin mới: Bạn vào phần Cài đặt > Trường thông tin > Thêm thông tin. Màn hình thiết lập trường thông tin sẽ xuất hiện. Bạn cần hoàn thành các mục sau: Tên trường, Loại dữ liệu, Mô tả (Nếu có). Cuối cùng, bạn bấm “Lưu” là đã tạo xong một trường thông tin mới.

– Phân quyền:

Tính năng này giúp bạn phân quyền cho các thành viên trong đội ngũ quản trị fanpage đang sử dụng Chatbot.

– Lịch sử hoạt động: Lịch sử thay đổi cho phép bạn biết hoạt động của các nhân viên đối với chatbot: nội dung thay đổi là gì, thuộc tính năng nào và thời gian thay đổi nội dung đó là khi nào?

 Lọc lịch sử theo tính năng: Bạn chọn “Tất cả tính năng” để lựa chọn lịch sử thay đổi của tính năng bạn muốn xem

 Lọc lịch sử thay đổi theo thời gian: Bạn chọn phần Lịch để lựa chọn khoảng thời gian bạn cần xem lịch sử thay đổi.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng với gói Enterprise.

Trên đây là toàn bộ tính năng của Quản lý khách hàng.

Mọi đóng góp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline NovaonX Chatbot: 0967918686

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *