Mở mục Phần thưởng

Bạn hãy nhấn vào mục Phần thưởng ở menu bên trái, thì sẽ hiện ra trang sau

Phần thưởng gồm có 2 mục là Hiện vật, Vòng quay may mắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *