Mã gõ nhanh

Phần này cho phép bạn tạo các câu văn bản trả lời khách hàng bằng các mã gõ nhanh để khi chat với khách hàng trong quản lý hội thoại giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn trong khi chat tư vấn với khách hàng ở mục quản lý hội thoại.

Do đó ở phần này bạn cần liệt kê cho những câu trả lời thường gặp hoặc hay tư vấn để cài đặt trước trong phần mã gõ nhanh này.

Thêm mã gõ nhanh: Là phần để bạn có thể tạo các mã gõ nhanh, khi bấm vào Thêm mã gõ nhanh hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập mã gõ nhanh.

Phần này gồm 2 thao tác Chỉnh sửa và Xóa cho phép chỉnh sửa các mã gõ nhanh đã tạo hoặc xóa mã gõ nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *