Lưu ý khách hàng cần đăng nhập lại do Facebook nâng cấp phiên bản APIs của Chatbot

Facebook đã nâng cấp phiên bản APIs của Chatbot từ 3.2 lên 3.3 tự động, có thể ảnh hưởng đến các quyền truy cập của Chatbot đến Facebook, ví dụ khi đăng nhập cần thêm quyền pages_read_engagement

Nên chúng tôi xin khuyến nghị khách hàng cần đăng xuất và đăng nhập lại với tài khoản của mình ở Chatbot để đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác.

Xin chân thành cám ơn Quý khách!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *