https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-1.png

Làm thế nào để tôi nhắn tin cho một tệp khách hàng mà tôi đã có số điện thoại?

  • Trước hết, bạn cần có sẵn một tệp danh sách khách hàng có số điện thoại.
  • Sau đó, khi “Tạo chiến dịch mới”, bạn có thể tải lên tệp trong phần “Tải lên một tệp số điện thoại” tại ô “Chọn đối tượng”.
https://novaonxsupport.novaonx.com/wp-content/uploads/2018/09/Untitled-1.png

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *