In đơn hàng

Các đơn hàng đã chốt thì có thể in đơn hàng, hãy nhấn vào liên kết In đơn hàng

Màn hình mới xuất hiện, và gọi đến máy in, hiển thị pop-up của máy in như sau

Bạn hãy chọn xem có cần điều chỉnh về máy in kết nối hay số trang thì có thể thay đổi và nhấn nút Print để in đơn hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *