Skip to content

Nhằm hỗ trợ công việc kinh doanh online của các doanh nghiệp, công ty ngày càng thuận lợi, phát triển; cuối tháng 4/2021, chúng tôi đã ra mắt Chatbot 5.8. Ở phiên bản Chatbot 5.8 có các điểm nổi bật như sau

  1. One Time Notification
  2. [User Input] Lưu trường thông tin theo thời gian
  3. Cập nhật luồng Sao chép Bot 
  4. Cập nhật luồng Sao chép Bot mẫu
  5. Visual Flow Builder
  6. Mobile App

Mời bạn có thể xem thông tin chi tiết về các tính năng của Chatbot 5.8 tại đây

  1. One Time Notification

Mục đích: Cho phép nhắn tin tới khách hàng tương tác ngoài 24 giờ khi có sự cho phép của khách hàng

Hiện trạng: Khi gửi tin nhắn cho khách hàng tương tác ngoài 24 giờ trên Page, cần phải gắn thẻ tin nhắn theo chính sách Facebook. Tuy nhiên, nhiều page có khả năng bị khóa do gửi nội dung không trùng với nội dung của thẻ tin nhắn.

Tại sao dùng OTN: Khi sử dụng tính năng One Time Notification (OTN), chủ page có thể gửi nội dung bán hàng cho khách hàng khi khách hàng đồng ý nhận thông báo.

Lưu ý về OTN: Nó hơi khác so với các tin nhắn miễn phí khác mà bạn có thể gửi qua thẻ.

1. Bạn có thể sử dụng nó cho mục đích quảng cáo.
2. Người dùng phải bấm vào nút Notify Me / Thông báo cho tôi trước để nhận thông báo.
3. Chỉ được gửi 1 tin nhắn đến người dùng nhận thông báo (kèm theo nút bấm).

(Chỉ có quản trị viên của Page mới xin được quyền)

Xin Facebook cấp quyền sử dụng tính năng OTN tại Cài đặt > Nhắn tin nâng cao

Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây

Có nhiều trường hợp sử dụng, bạn có thể thực sự sáng tạo ở đây. Điều duy nhất bên cạnh các quy tắc chung của Facebook là người dùng phải ‘opt-in’ vào Chủ đề ứng với thông báo này. Vì vậy, bạn cần làm cho nó hấp dẫn để thuyết phục người dùng bấm vào nút ‘Notify Me’ / ‘Thông báo cho tôi’.

Trường hợp áp dụng:

Vì tất cả các loại tin nhắn này đều cần phải đăng ký riêng biệt. Có nghĩa là nếu bạn muốn gửi Broadcast thông báo giảm giá 50% cho các sản phẩm vào 8.3 thì khách hàng phải đăng ký vào Chủ đề: Thông báo khuyến mãi 8.3.

Chú ý những trường hợp không được dùng thông báo này (thay vào đó hãy dùng Thẻ Hội thoại) cho:

2. Lưu trường thông tin thời gian

Các cập nhật:
Cài đặt: Trường thông tin dạng Ngày và giờ
User Input (Nhập thông tin)
Lưu trường thông tin theo thời gian – Ngày, ngày và giờ
Điều kiện lọc: Lọc trường thông tin khách hàng dạng Ngày và giờ tại Quản lý khách hàng, Nhắn tin hàng loạt, Tin nhắn Quảng cáo, Chia hội thoại
Hành động: Lưu/ xóa trường thông tin có thêm dạng Ngày và giờ

3 & 4. Sao chép Chatbot mẫu, Chatbot

Hiện trạng: Khi sao chép Bot từ Page đích sang Page nguồn ⇒ Chỉ sao chép các nội dung, không sao chép hành động
Giải pháp: Sao chép Bot của Page hoặc Bot mẫu ==> Cập nhật thêm hành động trong kịch bản khi sao chép
Phạm vi ảnh hưởng: Chatbot mẫu
Cài đặt chung: Sao chép Chatbot mẫu

5. Visual Flow Builder

Hiện trạng: Chủ page và biên tập viên chỉ thiết lập kịch bản được theo dạng Basic Builder ==> Khó hình dung tổng quan về luồng kịch bản Chatbot

Phương án giải quyết: 
Cho phép hiển thị kịch bản đã xuất bản theo dạng sơ đồ
Chủ page và biên tập viên có thể xuất ảnh sơ đồ kịch bản dưới dạng PNG.

6. Mobile App

Hiện trạng: Tại hệ thống NovaonX Chatbot, chủ page và nhân viên chỉ có thể sử dụng trên máy tính ⇒ Gây ra một số khó khăn khi tương tác với khách hàng.
Vấn đề giải quyết: Mobile App giúp nhân viên và chủ page chăm sóc và trả lời tin nhắn của khách hàng dù ở bất cứ đâu

Mời bạn có thể xem thông tin chi tiết về các tính năng của Chatbot 5.8 tại đây

Xin chân thành cám ơn Bạn!

Designed using Creattica. Powered by WordPress.