Mục lục A. Giới thiệu Social I. Quy trình bán hàng trên mạng xã hội II. Những vấn đề chủ shop gặp phải III. Giải pháp của NovaonX dành cho chủ shop 1. Social giúp tạo chiến dịch, bán hàng tự động 2. Social giúp quản lý sản phẩm, đơn hàng 3. Thu hút, giữ chân khách hàng bằng tạo Minigame B. Thiết lập, quản lý danh sách Fanpage sử dụng Social I. Đăng nhập sử dụng Social II. Đăng ký tài khoản Social III. Quản lý Fanpage sử dụng Social 1. Kết nối Fanpage sử dụng Social 2. Hủy kết nối Fanpage Facebook giữaXem thêm

MỤC LỤC A. Giới thiệu Social I. Social là gì? II. Lợi ích của Social 1. Bán hàng chi phí 0 đồng 2. Người thật – Hàng thật 3. Tự động tổng hợp tất cả bình luận 4. Chốt đơn liên tục và chính xác 5. Tự động lọc đơn hàng 6. Quản lý đơn hàng dễ dàng B. Thiết lập, quản lý danh sách Fanpage sử dụng Social I. Đăng nhập sử dụng Social II. Quản lý các Fanpage sử dụng Social 1. Kích hoạt Fanpage sử dụng Social 2. Thay đổi danh sách các Fanpage Facebook sử dụng Social của NovaonX III. KếtXem thêm