Tài liệu giới thiệu tính năng Chia hội thoại tự động của Chatbot 5.2 Chế độ chia hội thoại đa dạng theo nhu cầu sử dụng Phụ thuộc vào quy mô nhân viên trực page và nhu cầu sử dụng ⇒ Đưa ra các phương án khác nhau.Xem thêm