3.1. Tạo Livestream trên Fanpage Nhấn vào nút tạo Trực tiếp như hình và thao tác với Facebook để phát Livestream của bạn. Bạn có thể quay trực tiếp bạn hoặc người mẫu giới thiệu sản phẩm. Hoặc phát video có sẵn cho độc giả xem 2. Kết nối Livestream đã tạo trong hệ thống với Livestream trên Fanpage Sau khi tạo xong Livestream và phát sóng, bạn hãy quay trở lại Social Commerce để nhấn vào nút Đồng bộ để cập nhật các Livestream đang phát. Ngay lập tức Livestream đang phát sẽ hiển thị ở trong danh sách thay cho hình ảnh banXem thêm

1. Tạo Livestream mới Bạn cần nhấn vào nút “Tạo livestream mới“ để khởi tạo livestream chờ trên hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Tạo livestream mặc định thành công” Và livestream vừa tạo sẽ hiển thị trong danh sách bài livestream ở ngay trong trang. Bạn cần nhấn vào liên kết Livestream ngay để bắt đầu Livestream trên fanpage Facebook Ở cạnh đó bạn có thể xem các thuộc tính, thiết lập cho Livestream này Số Mục Mô tả 1 Sản phẩm Sản phẩm bạn sẽ bán trong Livestream này, hiện tại là 0 sản phẩm vì bạn chưaXem thêm