Bạn có thể thêm khách hàng bằng cách nhấn vào nút Thêm khách hàng Sau đó sẽ hiển thị trang mới Bạn hãy cập nhật các thông tin khách hàng như Họ, Tên, Email, Số điện thoại, Nguồn khách hàng, Ghi chú, và nhấn Lưu để lưu lại thông tin trên hệ thống Bạn có thể chuyển sang Tab Thông tin địa chỉ để cập nhật các thông tin người nhận hàng như Họ tên, địa chỉ, điện thoại Và nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin.Xem thêm