Đây là chức năng giúp copy đơn hàng này sang một đơn hàng mới có nội dung giống đơn cũ, bạn hãy nhấn vào liên kết Nhân bản Màn hình hiển thị như sau Bạn lưu ý đọc cảnh báo và xem các thông tin về số lượng sản phẩm, địa chỉ giao hàng có cần thay đổi gì không. Đây là đơn nhân bản nên bạn thấy thông tin người tạo đơn là tên của nick chủ shop Facebook, chứ không phải khách hàng. Sau đó bạn hãy nhấn nút “Lưu và duyệt” Tạo xong bạn sẽ thấy thông báo “Tạo mới đơn hàngXem thêm

Các đơn hàng đã chốt thì có thể in đơn hàng, hãy nhấn vào liên kết In đơn hàng Màn hình mới xuất hiện, và gọi đến máy in, hiển thị pop-up của máy in như sau Bạn hãy chọn xem có cần điều chỉnh về máy in kết nối hay số trang thì có thể thay đổi và nhấn nút Print để in đơn hàng.Xem thêm

1. Cách chuyển đổi trạng thái đơn hàng 1.1. Chuyển đổi trạng thái “Đơn nháp” sang trạng thái khác Với một số đơn hàng khách hàng chưa xác nhận thì hệ thống sẽ để trạng thái đơn hàng là “Đơn nháp” Nếu khách hàng không thao tác tiếp thì hệ thống vẫn lưu trạng thái này, nên bạn có thể liên hệ với khách hàng qua tin nhắn của Facebook để hỏi thêm và nếu khách hàng đồng ý xác nhận đặt hàng thì bạn có thể thay đổi trạng thái một cách thủ công. Bạn có thể thay đổi trạng thái bằng cách nhấnXem thêm