1. Mở chức năng Tạo vòng quay Bạn chọn menu Phần thưởng >> Vòng quay may mắn và chọn nút Tạo vòng quay Sẽ hiện ra trang tạo phần thưởng vòng quay 2. Nhập tên phần thưởng, câu chào mừng Bạn hãy nhập tên phần thưởng, chỉnh sửa câu chào mừng cho phù hợp với chiến dịch của bạn. Lưu ý: Khi khách hàng đủ điều kiện để quay thưởng, bot sẽ tự động gửi vòng quay đến khách hàng. Danh sách thưởng sẽ được tổng hợp ở danh sách phần thưởng. 3. Cài đặt vòng quay 3.1. Cài đặt nội dung vòng quay BạnXem thêm

1.1. Tạo hiện vật Bạn hãy chọn mục Phần thưởng >> Hiện vật, sau đó bạn hãy nhấn vào nút Tạo hiện vật Sẽ hiện ra trang để bạn tạo phần thưởng hiện vật để tặng cho khách hàng trong các chiến dịch khởi tạo sau này Bạn hãy nhập tên hiện vật, mô tả, số lượng của phần thưởng, và chọn ảnh cho Phần thưởng Sau đó nhấn nút Lưu Phần thưởng sẽ được lưu trong hệ thống 1.2. Tạo hiện vật khác Bạn nhấn vào nút Tạo hiện vật khác màu xanh Bạn hãy làm tương tự như lúc tạo hiện vật đểXem thêm

Bạn hãy nhấn vào mục Phần thưởng ở menu bên trái, thì sẽ hiện ra trang sau Phần thưởng gồm có 2 mục là Hiện vật, Vòng quay may mắnXem thêm