Chatbot 5.7 là phiên bản hỗ trợ vượt trội cho hoạt động marketing, truyền thông, bán hàng, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, đã ra mắt ngày 15/4/2021. Quý khách có thể xem thêm thông tin tại link này 1. Giới hạn lưu trữ hội thoại theo gói dịch vụ. Nhằm mục đích giúp khách hàng ứng dụng/sử dụng chatbot trong hoạt động marketing / truyền thông / bán hàng / chăm sóc khách hàng một cách nhanh và ổn định nhất, thay đổi lớn nhất trong bản 5.7 là về cơ chế đồng bộ và lưu trữ hộiXem thêm