Là bảng báo cáo thống kê giúp bạn có thể quan sát tổng quan tình hình hoạt động của Fanpage thông qua NovaonX Chatbot.Xem thêm

Chức năng nhắn tin hàng loạt cho phép bạn quản lý danh sách toàn bộ khách hàng đã tương tác với các trang của bạn, gửi tin nhắn cho một, một nhóm hoặc toàn bộ khách hàng cùng bộ quản lý nâng cao.Xem thêm

Quản lý chatbot là phần quản lý các tính năng tự động của chatbot, các tính năng sẽ được cài đặt sẵn giúp chatbot trở thành một người máy làm việc tự động giúp bạn tối ưu thời gian và nhân lực tương tác với khách hàng trên fanpage của bạn.Xem thêm

NovaonX Chatbot là công cụ chăm sóc khách hàng một cách tự động trên mạng xã hội, giúp cho việc bán hàng của bạn trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm tối đa chi phí nhân sự và marketing, đồng thời mang lại hiệu quả gia tăng doanh thu đáng kể.Xem thêm

Messenger Ref URL là một dạng link rút gọn để gắn vào các bài viết trên facebook hay bất kỳ bài viết nào ở các website khác của bạn nhằm điều hướng khách hàng tới cửa sổ chat với fanpage trên facebook của bạn.Xem thêm

Là công cụ lưu trữ toàn bộ dữ liệu khách hàng để quản lý tập trung khách hàng, sắp xếp, thống kê, phân loại tệp khách hàng từ fanpage của bạn.Xem thêm