Trong trường hợp bạn muốn ngừng sử dụng Chatbot cho Fanpage của bạn, thì bạn hãy vào phần quản trị Chatbot. Chọn Cài đặt >> Xem mục Cài đặt chung, chọn mục Tắt bot như hình dưới đây Hệ thống sẽ hiển thị pop-up hỏi bạn có chắc chắn muốn tắt bot đi hay không Khi bạn chọn nút “Tắt bot” thì sẽ hiện ra kết quả: Trang Fanpage đã ngắt kết nối như hình dưới, hiển thị nút “Kết nối” màu tím để bạn nhấn trong trường hợp muốn kết nối lại.Xem thêm

1. Điều kiện hội thoại 1.1. Thẻ hội thoại Có các tiêu chí nhỏ trong phần này như sau: 1.2. Khoảng thời gian Có các tiêu chí nhỏ trong phần này như sau: gồm có khoảng thời gian, ngày trong tuần 2. Điều kiện khách hàng 2.1. Thẻ khách hàng Có tiêu chí Là và Không là gắn với các thẻ khách hàng Phần thẻ khách hàng này bạn có thể thiết lập ở mục Cài đặt (1) >> Quản lý thẻ (2) Và bạn có thể chỉnh sửa tên thẻ khách hàng, hoặc thêm thẻ khách hàng tùy ý. 2.2. Kịch bản chăm sócXem thêm

Bạn hãy nhấn vào mục Theo điều kiện thì phần bên phải của màn hình sẽ hiển thị nội dung tương ứng 1. Đối tượng áp dụng 2. Xem danh sách các nhóm theo điều kiện Bạn có thể nhìn thấy danh sách nhóm thể hiện các nhóm với các thông tin Tên nhóm, Điều kiện, Nhân viên phụ trách 3. Chỉnh sửa nhóm theo điều kiện Với nhóm sẵn có bạn có thể chỉnh sửa lại các thông tin 3.1. Chỉnh sửa điều kiện Bạn hãy nhấn vào và sau đó chọn Chỉnh sửa điều kiện; hoặc bạn có thể nhấn luôn vào tênXem thêm

1. Đối tượng áp dụng 2. Xem danh sách các nhóm theo thẻ hội thoại Bạn hãy nhấn vào chế độ Theo thẻ hội thoại, thì màn hình sẽ thay đổi phần nội dung bên phải tương ứng Hệ thống sẽ hiện ra một số nhóm thẻ mặc định, và nhân viên phụ trách là các quản trị viên của fanpage. Các nhóm thẻ mặc định gồm có: Gọi lại sau, Khiếu nại, Liên hệ giao hàng, Tư vấn thêm, Đang gửi hàng, Không có thẻ hội thoại. 3. Chỉnh sửa nhóm Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như 3.1. Chỉnh sửa tênXem thêm

1. Đối tượng áp dụng 2. Xem danh sách các ca làm việc và các nhân viên làm trong ca Bạn hãy nhấn vào chế độ Theo ca làm việc, thì màn hình sẽ thay đổi phần nội dung bên phải tương ứng Bạn có thể nhìn thấy danh sách hiện lên gồm có các nhóm ca làm việc. Mỗi nhóm bao gồm các thông tin tên nhóm, ca làm việc, nhân viên phụ trách, và chỉnh sửa thiết lập của nhóm Ngoài các Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, … thì bạn sẽ thấy có 1 nhóm tên là Ngoài giờ Ngoài giờ làXem thêm

1. Đối tượng áp dụng 2. Xem danh sách các nhân viên được chia hội thoại Bạn nhấn vào phần chế độ Theo nhân viên để mở thiết lập, màn hình sẽ hiện ra phần bên phải như hình Ở đây bạn có thể thấy danh sách các nhân viên được được thiết lập để nhận hội thoại được chia. Bạn có thể thêm, bớt nhân viên ở trong danh sách các nhân viên này bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa Màn hình sẽ hiện ra pop-up như sau: 3. Thêm nhân viên được chia hội thoại Bạn có thể chọn nhân viên muốn thêmXem thêm

I. Mở thiết lập tính năng Bạn hãy đăng nhập vào https://chatbot.novaonx.com Hệ thống sẽ hiển thị trang tổng quan của Chatbot như hình dưới đây. Bạn hãy chọn menu mục Cài đặt Sau đó sẽ hiện ra màn hình phần cài đặt cho các mục Bạn hãy tìm mục Chia hội thoại ở thanh menu ngang bằng cách nhấn vào dấu > để xem thêm mục ở thanh menu, Và bạn sẽ thấy có mục menu “Chia hội thoại” Màn hình sẽ hiển thị chế độ chia tự động mặc định là Không chia hội thoại tự động. Chỉ có quản trị viên mớiXem thêm

I. Vấn đề tính năng Chia hội thoại tự động của Chatbot giải quyết 1. Bối cảnh Fanpage của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ cửa hàng một ngày có thể nhận được rất nhiều hội thoại (bao gồm tin nhắn và bình luận), Các đơn vị, doanh nghiệp, chủ cửa hàng cũng tổ chức một vài đến nhiều nhân viên cùng quản trị, trực fanpage để trả lời khách hàng. 2. Những vấn đề các đơn vị, doanh nghiệp, chủ cửa hàng có thể gặp Phải phân chia thủ công các hội thoại gây tốn thời gian, công sức Không biết cách chia hộiXem thêm