Ở Chatbot 5.7, chủ page và biên tập viên chỉ thiết lập kịch bản được theo dạng Basic Builder nên bạn sẽ khó hình dung tổng quan về luồng kịch bản Chatbot. Ở phiên bản Chatbot 5.8, chúng tôi đã nâng cấp thêm cho phần quản lý chatbot một phần cho phép hiển thị kịch bản đã xuất bản theo dạng sơ đồ. Bạn cũng có thể xuất sơ đồ kịch bản dưới dạng ảnh .PNG. – Hiển thị kịch bản theo dạng sơ đồ: Trong màn hình soạn thảo kịch bản xuất hiện “Sơ đồ kịch bản” bên góc trên cùng bên phải mànXem thêm