T6. Th7 10th, 2020

Thiết lập ban đầu

Trong trường hợp bạn mới sử dụng lần đầu, hệ thống sẽ thiết lập một Chatbot với tên của trang mà bạn đang kích hoạt. Để thay thế hoàn toàn nội dung của Chatbot hiện tại cho trang của bạn, hãy nhấn vào “Thay mới” và chọn tạo một Chatbot mới hoặc sử dụng một Chatbot đã tạo.... Read More