T6. Th7 10th, 2020

Kịch bản chăm sóc

Vai trò của kịch bản chăm sóc khách hàng: Tính năng kịch bản chăm sóc cho phép thiết lập kịch bản tin nhắn tự động chăm sóc cho 1 khách hàng hoặc 1 nhóm khách hàng, kéo khách hàng về lại trang của bạn và chú ý đến trang/sản phẩm của bạn hơn.... Read More
Thời gian gửi của một tin nhắn sẽ được tính từ thời gian gửi của tin nhắn liền trước đó. Riêng tin nhắn đầu tiên sẽ được tính từ thời điểm người dùng được thêm vào kịch bản chăm sóc.... Read More