Chatbot 5.3 được bổ sung nhiều tính năng ưu mới, ưu việt, tương thích với các chính sách của Facebook, cùng với giao diện thuận tiện cho người sử dụng, nên ngày càng chiếm được lòng tin yêu của các khách hàng. Những khách hàng chưa chuyển đổi Chatbot từ phiên bản 3.7 (đường link là https://chatbot2.novaonx.com) lên phiên bản 5.3 (đường link là https://chatbot3.novaonx.com) thì có thể làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Chatbot 3.7 tại địa chỉ https://chatbot2.novaonx.com Bước 2: Nhấn vào biểu tượng hình đại diện của tài khoản Facebook sử dụng, và nhấn menu Sử dụng phiênXem thêm