T6. Th7 10th, 2020

Câu hỏi thường gặp

Trước hết, bạn cần có sẵn một tệp danh sách khách hàng có số điện thoại. Sau đó, khi “Tạo chiến dịch mới”, bạn có thể tải lên tệp trong phần “Tải lên một tệp số điện thoại” tại ô “Chọn đối tượng”.... Read More