Cách ngắt kết nối Fanpage với Chatbot

Trong trường hợp bạn muốn ngừng sử dụng Chatbot cho Fanpage của bạn, thì bạn hãy vào phần quản trị Chatbot.

Chọn Cài đặt >> Xem mục Cài đặt chung, chọn mục Tắt bot như hình dưới đây

Hệ thống sẽ hiển thị pop-up hỏi bạn có chắc chắn muốn tắt bot đi hay không

Khi bạn chọn nút “Tắt bot” thì sẽ hiện ra kết quả: Trang Fanpage đã ngắt kết nối như hình dưới, hiển thị nút “Kết nối” màu tím để bạn nhấn trong trường hợp muốn kết nối lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *