Cách lấy lại mật khẩu tài khoản Landing page

Trong trường hợp bạn không nhớ mật khẩu thì bạn có thể sử dụng chức năng quên mật khẩu

Vào đường liên kết đăng nhập https://landingpage.novaonx.com/sign-in

Và nhấn vào chữ Quên mật khẩu

Sẽ hiện ra màn hình như sau:

Điền địa chỉ email của bạn vào ô Email và nhấn vào nút Lấy lại mật khẩu

Hệ thống sẽ hiện ra một pop-up thông báo

Bạn hãy truy cập email vừa nhập để nhận hướng dẫn tạo mật khẩu mới.

Đăng nhập vào email bạn sẽ nhìn thấy email mới có tiêu đề: “Cấp lại mật khẩu truy cập NovaonX Landingpage”

Mở email đó ra

Nhấn vào dòng chữ: “Truy cập vào link này để thiết lập lại mật khẩu.” hiện ra trang web mới Tạo mật khẩu mới như sau:

Bạn hãy nhập mật khẩu mới vào dòng đầu tiên, và nhập lại mật khẩu mới của bạn ở dòng thứ hai.

Điền xong thì nhấn vào nút Tạo mật khẩu.

Hệ thống sẽ hiện ra thông báo “Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Đăng nhập để tiếp tục sử dụng NovaonX”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *