Cách chuyển đổi trạng thái đơn hàng

1. Cách chuyển đổi trạng thái đơn hàng

1.1. Chuyển đổi trạng thái “Đơn nháp” sang trạng thái khác

Với một số đơn hàng khách hàng chưa xác nhận thì hệ thống sẽ để trạng thái đơn hàng là “Đơn nháp”

Nếu khách hàng không thao tác tiếp thì hệ thống vẫn lưu trạng thái này, nên bạn có thể liên hệ với khách hàng qua tin nhắn của Facebook để hỏi thêm và nếu khách hàng đồng ý xác nhận đặt hàng thì bạn có thể thay đổi trạng thái một cách thủ công.

Bạn có thể thay đổi trạng thái bằng cách nhấn vào tên đơn hàng hoặc là chỉnh sửa ngay ở danh sách tất cả đơn hàng bằng cách nhấn vào trạng thái hiện tại, thì hệ thống sẽ mở ra thêm trạng thái khác là Đang xử lý.

Bạn muốn chuyển đổi thì nhấn vào trạng thái mới là Đang xử lý, thì hệ thống sẽ hiển thị pop-up mới như sau

Nội dung là: “Chuyển sang trạng thái Đang xử lý.

Sau khi duyệt đơn hàng, bạn sẽ không thể xóa đơn hàng ra khỏi danh sách. Bạn có chắc chắn đơn hàng đang được xử lý?”

Bạn cần nhấn nút Xác nhận để chuyển trạng thái mới, hoặc Đóng nếu cần xem lại.

Trong trường hợp đơn hàng thiếu thông tin, thì không thể Xác nhận được, hệ thống sẽ yêu cầu bạn bổ sung thêm thông tin, và đơn hàng vẫn ở trạng thái Đơn nháp.

1.2. Chuyển đổi trạng thái “Đang xử lý” sang trạng thái khác

Bạn có thể chỉnh sửa trạng thái Đang xử lý thành các trạng thái khác như:

  • Đang vận chuyển
  • Đã hoàn thành
  • Đã hủy

Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa trạng thái đơn hàng nhanh bằng cách nhấn luôn vào trạng thái của đơn hàng ở danh sách tất cả đơn hàng

2. Trạng thái Đang vận chuyển

Bạn chọn trạng thái mới là Đang vận chuyển thì hệ thống sẽ hiện ra thông báo Cập nhật trạng thái như hình sau:

Nội dung chi tiết là:

“Cập nhật trạng thái

Chuyển sang trạng thái Đang vận chuyển.

Sau khi vận chuyển đơn hàng, mọi thông tin trên đơn hàng không thể chỉnh sửa, ngoại trừ Ghi chú và Tags. Bạn có chắc chắn đơn hàng đã được chuyển tới đối tác vận chuyển?”

Nếu bạn đồng ý thì bạn nhấn vào nút Xác nhận, còn nếu muốn xem lại thông tin trước khi xác nhận thì bạn nhấn nút Đóng.

Khi bạn nhấn Xác nhận thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *